Mikkelparken

«Den ideelle parken for småbarnsfamilien. Her kan dei yngste i familiemedlemmene kjenne på meistring ved å ta mange av attraksjonane sjølv!»

Kjelde: https://mikkelparken.no/