Nødnummer

Brannvesen - 110

Ved brann eller ulykke ring 110

Politi - 112

112 ringer man dersom man er i nød og trenger umiddelbar hjelp.

Medisinsk nødtelefon - 113

Ring medisinsk nødtelefon 113 når du tror det er akutt og kan stå om liv og helse. 113 besvares av sykepleiere som er øvet på å gi deg råd og veiledning når akutt sykdom eller skade rammer. Du får kyndig veiledning om hva du bør gjøre for best mulig å hjelpe den som er syk eller skadet - du er aldri alene!

Legevakt Odda

For ikkje akutte tilfelle. Ring tel: 116117

Legekontor Utne

For ikkje akutte tilfelle. Ring 53 67 14 30 Opningstider måndag til fredag kl 08-15