Agatunet

«Agatunet er eit av dei få bevarte klyngetuna me hadde så mange av i Noreg i tidlegare tider. I tunet finn ein eineståande døme på vestnorsk byggjeskikk frå mellomalderen og fram til i dag. Her finn du Noregs eldste kjende rettsal, ein riddarresidens og spor etter mange år med kvardagsliv.     

Det er mange gode grunnar til å bli med på ei omvising! » 

Kjelde: https://agatunet.no/historia/

agatunet.no