NB! For bestilling, ver venleg å ta kontakt på epost. Bookingsystemet vårt er for tida i ustand. epost: eagabaas@hotmail.com 

 

For booking please contact us via email. Our bookingsystem is currently out of order. email: eagabaas@hotmail.com 

Sjøbua 2 Senger
Naust 6 senger